< zpět

Dance yoga teen

a Lekce Teen dance jógy je určena pro dívky, které láká jóga a tanec., ale na lekcích pro dospělé by se necítily komfortně.

a Jóga je pro dívky v tomto věku úžasným pomocníkem k (znovu)nalezení fyzické kondice, ale především k vnitřnímu klidu, sebepřijetí a sebevědomí.

a Lekce probíhá podobně, jako jakákoliv jiná lekce jógy, ale vše v tempu hudby a dechu. Součástí jsou zahřívací, posilovací a závěrem protahovací asány. Důraz je ale kladen na uvolněnou atmosféru, ve které nedochází k žádné soutěživosti a nárokům.

a Jemné a postupné zlepšení fyzické i psychické kondice. Učení se respektu ke svému tělu i emocím.

a Lekce je určena pro dívky ve věku od 9 do 16 let.