< zpět

Jógová terapie

a Člověk je jedinečný a dokonale stvořený organismus, jehož hmotné i nehmotné složky nelze od sebe oddělovat.

a Ve chvílích ásanové praxe budete cvičit velice jemně a klidně, vědomě s pochopením souhry svalů celého těla. Budete poznávat ovlivňující regeneraci základních pohybových vzorců. Pohyb na jedné straně se projeví v celém systému.

a Pokud vymizí „bolístky“ těla, i mysl pookřeje. Jsou-li pozitivně ovlivněny tělesné struktury, umožníte mysli, aby se s nimi tak intenzivně nespojovala, a poskytnete jí prostor po pobývání a poznávání jí samotné.

a Známé spojení slov body-mind-spirit tak trochu vypovídá o hloubce a cestě směrem od povrchu dovnitř. Ukazuje cestu zkoumání ve vzájemném spojení všeho v jedno.

a Velice důležitá je práce s energií, která pomocí dechových technik bývá očišťována a rozlévána v celém organismu. Dech propojuje všechny úrovně, jež tvoří naši strukturu. Proto není možné rozdělovat, ale naopak hledat vztahy mezi fyzickým tělem, energetickým, ale i příčinným.